Fönsterrenovering i Västerås

Fönsterrenovering i Västerås

Varför behöver man byta och renovera fönster?

Med tiden uppstår slitage på alla byggnader. Fönster utsätts för stora väderskiftningar, vilket gör att behov av fönsterrenovering uppstår med tiden. Äldre fastigheter har ofta dåligt isolerat yttre skal på fastigheten, vilket omfattar fasad, tak, balkong och fönster som är i stort behov av renovering. I samband med en fasadrenovering eller tilläggsisolering kan det vara lämpligt att även se över husets fönster – när byggnadsställningar ändå sitter uppe. Om tilläggsisoleringen är tjockare än 50 millimeter måste fönstren ändå flyttas ut. Då kan man lika gärna se över dem i samband med det.

 

Fönsterrenovering, glasbyte och energiglas

Hur ser dina fönster ut?  Är det dags för en översyn? Vi hjälper dig med underhåll och uppfräschning av befintliga fönsterbågar och glas! Fönsterrenovering helt enkelt!

Om du har gamla fönsterbågar som du vill bevara byter vi ut murkna och skadade delar så att bågarna blir som nya igen! Vid reparation och underhåll av fönster finns dessutom möjlighet att nyttja ROT-avdraget.

Uppgradering
Vi kan dessutom hjälpa dig att uppgradera dina befintliga fönster med t.ex. energiglas, isolerrutor eller bullerdämpande glas. Vi hjälper dig att hitta den lösning som passar dig, ditt hus och dina fönster bäst!

Tillbehör
Hos oss hittar du  många olika tillbehör som hjälper dig att ta hand om dina fönster på rätt sätt! Vi har allt från fönsterbeslag och fönsterlister till kittknivar och mycket mer.