Taktvätt i västerås

Taktvätt i Västerås

Taktvätt Västerås

Vi erbjuder två alternativ att rengöra takpannor:

  • Högtryckstvätt och därefter behandla taket med ett anti-algmedel.
  • Enbart anti-algmedel

Om takpannan tappat sin ursprungliga färgyta då behöver det också målas, läs mer om takmålning här.

Taktvätt & vård

Taktvätt och takvård innebär att av två anledningar sköta om sitt tak, den ena anledningen är estetisk. Man vill att taket och fastigheten som helhet skall framstå så attraktiv som möjligt, (här skiljer vi oss åt väldigt mycket). Vad som anses estetiskt tilltalande är relativt.

Den andra anledningen till takvård är att genom en god och regelbunden skötsel/översyn av taket inse att ett väl skött tak håller längre.

Estetisk livslängd är ett mått på tiden fram till dess att färgskiktet eller ytskiktet förändrats så mycket att utseendet inte längre klarar de krav man ställer. Hur stor kulör och glansförändring som anses acceptabel för en tak klädnad beror på vem som bedömer den och på vilken byggnad takpannan finns.

Teknisk livslängd är tiden fram till dess att pannan inte längre kan skydda byggnadens bärande konstruktion eller bakomliggande material och konstruktioner. Den tekniska livslängden är normalt avsevärt längre än den estetiska.

Vi erbjuder taktvätt i Västerås samt i närområden runt omkring.

Högtryckstvätt

Fördelen med taktvätt genom högtryck till skillnad från att bara alg behandla är att det blir rent direkt, det är dessutom ett krav som del i ett underarbete inför målning. Efter högtryckstvätt gör vi också en alg behandling för att säkerställa att sporer på taket inte växer tillbaka.

Taktvätt i Västerås
Aros Tak & Fasad
info@arostakfasad.se
0764112472